DNA-referencedatabase skaber grundlag for danske miljø-DNA-studier

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Miljø-DNA har de seneste år revolutioneret kortlægningen af biodiversitet. Miljø-DNA er DNA, som udskilles fra dyr og planter til det omgivende miljø via pels, hud, ekskrementer, æg, rødder, blade eller frø.

Studier fra hele verden viser, at miljø-DNA er en sensitiv og effektiv metode til at afdække arters tilstedeværelse i for eksempel prøver af sediment, jord, vand og fæces. Også i Danmark er metoden begyndt at blive anvendt til kortlægning af biodiversitet, og der er derfor behov for en omfattende national DNA-referencedatabase.
Original languageDanish
JournalHabitat
Volume19
Pages (from-to)52-59
Number of pages8
ISSN1904-4585
Publication statusPublished - 19 Jun 2019

ID: 237653451