Søren Blikdal Hansen

Søren Blikdal Hansen

Master student

GLOBE Institute, Section for Evolutionary Genomics
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

Phone: +45 27 58 19 39
E-mail: soren.blikdal.hansen@sund.ku.dk