Søren Blikdal Hansen

Søren Blikdal Hansen

Master Student

GLOBE Institute, Section for Evolutionary Genomics
Øster Farimagsgade 5
København K

Phone: +4527581939
E-mail: soren.blikdal.hansen@sund.ku.dk