Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål: Udarbejdet for Naturstyrelsen

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Documents

Denne rapport er udarbejdet for Naturstyrelsen som led i Naturstyrelsens udmøntning af Naturpakken. Der er lagt stor vægt på at basere anbefalingerne på den nyeste faglige viden om biodiversitet og naturlige processer i skov, men vi har tillige trukket på generel forståelse af skoven som økosystem, og mange års praktiske erfaringer med naturgenopretning i skov. Bredden af forfattergruppen har været med til at sikre et balanceret perspektiv. Vi har ikke set det som vores opgave i detaljer at forholde os til praktiske og juridiske forhold som kan vanskeliggøre konkrete tiltag, men alene til hvordan naturen bedst muligt kan tilgodeses ved omstillingen af dyrket skov til urørt skov eller anden biodiversitetsskov,
samtidigt med at der udtages vedmasse i processen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages86
Publication statusPublished - 2018
SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number28
Volume2018

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 201226717