Test, test, test for equin coronavirus hos hest

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 0.99 MB, PDF document

quin coronavirus (ECoV) er et gastrointestinalt patogen, der tidligere primært har været forbundet med diarré hos føl. I løbet af de sidste 10 år er der imidlertid beskrevet flere udbrud af ECoV hos voksne heste i USA, Japan og i Europa. I Danmark er der ligeledes observeret voksne heste positive for ECoV.

Formålet med dette review er at øge de danske dyrlægers bevidsthed om ECoV hos voksne heste. Vi beskriver epidemiologi, kliniske manifestationer, diagnostiske værktøjer, behandling, prognose og retningslinjer for biosikkerhed for heste med
ECoV.

Der er foretaget et litteratur-review med en komparativ analyse på udvalgte peer-reviewed studier. Endvidere er der udført en retrospektiv undersøgelse af 34 danske heste indlagt på Universitetshospitalet for Store Husdyr (UHSH), Københavns Universitet i Taastrup.

Infektion med ECoV forårsager variabel grad af enteritis, og de kliniske symptomer er et resultat af gastrointestinal patologi. Symptomerne er dog ofte uspecifikke, og ECoV kan derfor forveksles med mange andre sygdomme. De mest almindelige symptomer på ECoV er anoreksi (89 %), feber (78 %), nedstemthed (67 %) og kolik (67 %). Leukopeni kan observeres (56 %). Man bør bemærke, at mange heste optræder subklinisk inficerede. Mortaliteten er lav og typisk forbundet med sekundære neurologiske komplikationer, som resultat af skader i tarmbarrieren og absorption af ammonium fra tarmen til blodet.

Diagnosen ECoV-infektion opnås, når ECoV påvises ved PCR test på en fæcesprøve, og andre sygdomme er udelukket.

Heste med bekræftet infektion bør isoleres i mindst tre uger, eller indtil en negativ test foreligger. De øvrige heste i stalden bør overvåges for feber dagligt og testes for at afdække subklinisk inficerede individer.

På baggrund af dette review og data fra UHSH kan det konstateres, at ECoV er til stede blandt voksne danske heste. Virussen giver anledning til sygdom med varierende symptomer og er meget smitsom. Det anbefales at teste for ECoV ved heste med tegn på uspecifik systemisk inflammation og at implementere biosikkerhedsrestriktioner for at forhindre yderligere spredning.
Original languageDanish
JournalDansk Veterinaertidsskrift
Volume2022
Issue number1
ISSN0106-6854
Publication statusPublished - 2022

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 304305176